PROGRAMME

09:00 Welcome

09:15 Projet COMPARE: résultats / Ergebnisse

10:45 Pause

11:15 Table ronde / Rundtischgespräch

12:30 Lunch

13:00–15:30 Ateliers / Workshop :

• Annick De Houwer: Sprachschätze in der Crèche und Vorschule (allemand)

• Valérie Kemp: Bedeutungen von Schriftsprache in der frühen Kindheit (luxembourgeois)

• Romain Sahr: Billerbicher op Lëtzebuergesch (luxembourgeois)

• Sylvie Kerger: Genderstereotyppen an de Kannerbicher: Wéi gi Geschlechter duergestallt a wéi kann ech domat ëmgoen? (luxembourgeois)

• Jeanne Letsch: «Mir liesen zesumme vir an erzielen a méi Sproochen» Auf entspannter Erlebnisreise durch Bildung und Wissen zur Entfaltung der Persönlichkeit.(luxembourgeois)

• Xiao Lan Curdt-Christiansen: Family Language Policy and School Language Policy: Can the Twain Meet? (anglais, français)

• Åsa Palviainen: Multilingualism in digitally mediated family communication (anglaise)

• Melanie Noesen: De Portfolio als Tool fir ze léieren, ze dokumentéieren, an ze kollaboréieren (luxembourgeois)

15:00 – 15:15 Pause

15:15 – 16:00 Séances informelles avec orateurs/oratrices /

Informelle Sitzungen mit den Referent*innen