Launching a new Bilingualism Matters

Find out about our new Bilingualism Matters social enterprise and how to get involved.

Bilingualism and dialects - A new episode of Bilinguismo Conta @Milano-Bicocca Newsletter is out!

Bilinguismo Conta @Milano-Bicocca has published a new Newsletter, entitled "Bilinguismo e dialetti" ("Bilingualism and dialects").

Warsztaty online „Szkoła w oczach uczniów z doświadczeniem migracji. Co zrobić, by była bardziej przyjazna?”
Warsztaty online „Szkoła w oczach uczniów z doświadczeniem migracji. Co zrobić, by była bardziej przyjazna?”